Kontakt

Kontakt/Villkor

 
 
 
 
 

GDPR

- När du kontaktar mig kommer jag, om jag får din tillåtelse, att spara dina uppgifter.

- De uppgifter jag har om dig kan du alltid be att få ett utdrag om och dessutom be om att närsomhelst få dem, helt eller delvis strukna från mitt register.

- Jag kommer aldrig att vidarebefordra dina uppgifter till tredje part ( t ex ett annat företag)

- Jag skyddar dina uppgifter och lagra dem säkert!

- De uppgifter jag har om dig, oftast namn, hemadress, mobilnummer och mailadress, kommer jag använda endast i marknadsföringssyfte och inbjudan till Qigong och behandlingar samt eventuella andra event jag själv deltar i eller vill bjuda in till. I de allra flesta fall kommer jag använda email-adressen för dessa syften.

- Du kan klaga till Datainspektionen om du bedömer att jag bryter mot GDPR.

(berätta gärna först så jag kan rätta ev misstag)

- I vanliga fall har alla företag rätt att lagra nödvändiga uppgifter i ett år från inhämtandet men om det behövs har jag rätt att lagra dem längre.

- Dessa punkter är hur jag har tolkat EU-förordningen (GDPR) och ser du något som absolut

inte stämmer eller har missat något viktigt, berätta gärna!

Betalningsvillkor Qigong:

Villkoren gäller anmälan till nybörjar, fortsättning- eller hel/-halvdagskurs (nedan kallad Kursen) samt betalning av kursavgift. Dem gäller även för behandlingar och de kurser jag håller online.


För att du ska få plats ska Energirörelse ha tagit emot din anmälan och bekräftat den via e-post. Kursavgiften betalas enligt på det sätt som anges i bekräftelsen. I kursbekräftelsen finns information om kursavgift, kursdatum, adress, vägbeskrivning, bra-ha-med-sig och övrig information. Information om behandlingen ges skriftligen via e-post eller muntligen.

SWISH: 123 046 25 64

Bankgiro: 5170-4906


Ångerrätt

Du har enligt distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) rätt att ångra dig och avboka din anmälan genom att meddela Energirörelse, skriftligt via e-post,  inom 14 dagar efter du gjort din bokning. 

 

Avbokning

Förutom ångerrätten enligt ovan behöver du avanmäla ditt deltagande senast 10 dagar innan  qigongkursen (veckokurs) startar (oavsett längd). Efter den tidperioden sker ingen återbetalning.  Däremot kan din plats på Kursen överlåtas till annan person innan Kursen startat. I vissa fall kan även Energirörelse låta bokning få flyttas fram till nästa terminsstart (eller delta på Hel eller halvdag Qigong) om detta önskas av deltagaren. För att avbokning ska gälla måste den ske skriftligen innan kursstart via e-post (skicka gärna även ett sms och berätta att du mailat ifall mailet skulle försvinna på vägen) och en bekräftelse från Energirörelse på avbokningen ska ha mottagits av deltagaren. Obsevera att avbokningen, om den inkommit i rätt tid, bara berättigar till att överlåtelse eller flytt av kursstart.


För behandling gäller följande: Avbokning eller ombokning måste ske senast 24 h innan behandling annars debiteras full avgift. Behöver jag avboka eller omboka mindre än 24 h innan betalar du 75% av summan vid nästa tillfälle.


Övrigt

Energirörelse förbehåller sig rätten att ställa in en Kurs före start om inte har tillräckligt många deltagare anmäler sig. Du får då tillbaka hela kursavgiften.


Energirörelse kan ej hållas ansvarig för händelser av s k force majeure samt om något övrigt oförutsett sker som ligger utanför Energirörelses kontroll.

Jag ger 10% student-, pensionär-, långtidssjuk- eller arbetslöhetsrabatt på ordinarie pris! Intyg krävs. Gäller termins- och heldagskurser i Qigong.

 

Privatlektion Qigong

60 min 690 kr

 

Om du avbokar privatlektion i Qigong eller behandling måste du avboka minst 48 timmar innan lektionen annars debiteras du full avgift. Om jag behöver avboka senare än 24 timmar innan privatlektionen eller behandlingsstart betalar du endast 50% vid det nya ombokade tillfälle.

 

Boka/Avboka dig på mobil 073 95 95 491. E-post: henry@energirorelse.se

 

Varmt välkommen med din bokning!