Artiklar/länkar

Artiklar - Länkar


Qigongträna med min bror Dan i Stockholm! Qiharmonis hemsida.


Artiklar om Zhineng Qigong

 

  • En engelsk sammanfattning om hälsofördelarna med qigong finns på denna sida.

 

Studier på effekten av Qigong  • "The use of qi has also been scientifically proved and documented to be effective in treating patients with various diseases."(1)

 

  • In Sweden Qigong is taught in the program for integrative Health Care, at Gothenburg University - The Department of Health Sciences. The teacher, Tony Falk has successfully used qigong as pain relief for patients both at the Pain Clinic at Sahlgrenska Hospital and at Högsbo Hospital in Gothenburg.

 

  • En artikel i Läkartidningen drar slutsatsen att "Qigong är en träningsform som är lätt att lära sig, och den kräver ingen utrustning. Den är fysiskt inte särskilt krävande och kan tillämpas av de flesta personer. Den har visats ha dämpande effekt på stressrelaterade symtom och kan därmed vara ett icke-medikamentellt behandlings-alternativ vid sådana besvär."

 

(1) https://shaolinwuji.com/en/our-teachers-and-masters/professor-pang/